B O Wydawnictwie
 nowa okladka

ISSN:

0025-6285

Wydawca:

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN
 

Redakcja

KOMITET REDAKCYJNY
Małgorzata Borowska (Warszawa), Jerzy Danielewicz (Poznań),
Anna Maria Komornicka (Warszawa),
Włodzimierz Lengauer (Warszawa), Ignacy Lewandowski (Poznań),
Jerzy Mańkowski (Warszawa), Henryk Podbielski (Lublin),
Marek Starowieyski (Warszawa), Marian Szarmach (Toruń),
Joachim Śliwa (Kraków)

 

REDAKCJA
Mikołaj Szymański (red. nacz.), Adam Ziółkowski,
Jan Kwapisz (sekr.)
Adiustacja streszczeń angielskich: Stephen C. Farrand
Winieta tytułowa według projektu Jerzego Hryniewieckiego